Het STAP-budget, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie, komt per 2024 te vervallen. Het allerlaatste aanvraagtijdvak van het STAP-budget opent op 15 november 2023.

In eerste instantie zouden ook procedures voor erkenning van verworven competenties (EVC) met het STAP-budget gefinancierd worden. Maar hiervoor wordt nu een tijdelijke subsidieregeling in het leven geroepen. Het aanvraagtijdvak hiervan opent naar verwachting op 1 november 2023. In een EVC kan iemand zijn werkervaring, kennis en vaardigheden officieel laten vastleggen in een ervaringscertificaat en zo zijn arbeidsmarktpositie versterken. Maar ook werkgevers kunnen er baat bij hebben als werknemers een EVC-procedure doorlopen.

De helft van de miljoenen die door de afschaffing van het STAP-budget vrijkomt wordt in de periode 2024-2027 aangewend om het budget van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) te verhogen. Bovendien wordt aan de SLIM-regeling een tijdelijke voorziening voor individuele scholing toegevoegd. Via de SLIM-regeling kunnen werkgevers maximaal € 25.000 subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van opleiding en ontwikkeling van werknemers. De SLIM-regeling is bedoeld voor:

  • individuele mkb’ers (met minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen);
  • samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Bij de individuele mkb’ers maakt de SLIM-regeling onderscheid tussen:

  • kleine organisaties (minder dan 50 werknemers, maximaal € 10 miljoen jaaromzet). Een kleine organisatie krijgt 80% van de subsidiabele kosten vergoed;
  • middelgrote organisaties (minder dan 250 werknemers, maximaal € 50 miljoen jaaromzet). Middelgrote organisaties krijgen 60% van de subsidiabele kosten vergoed.

Vallen de begrote projectkosten lager uit, dan kan de SLIM-subsidie ook lager uitvallen.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.