Vanaf 1 januari 2023 moeten internetplatformen zoals Vinted en Marktplaats op basis van de Europese richtlijn DAC7 verkoopgegevens delen met de Belastingdienst. Die melding moeten zij doen als internetverkopers meer dan dertig transacties doen of meer dan € 2.000 omzet per jaar behalen.

Hieronder vallen ook de verhuur van onroerend goed, vervoersmiddelen of persoonlijke diensten via een internetplatform. Het platform geeft alleen aantallen en bedragen door, niet wat er verkocht is. Dit geldt echter niet voor de verhuur, daarvan wordt iedere transactie gemeld. Het internetplatform is ook verplicht om aan de verkopers door te geven wat ze aan de Belastingdienst heeft gerapporteerd. In principe moet een internetverkoper zelf inschatten of het hier om een hobby gaat of dat er een winstoogmerk aanwezig is, waardoor hij het inkomen moet aangeven in de aangifte IB. Iemand die bijvoorbeeld kleding koopt en met winst doorverkoopt neemt deel aan het economisch verkeer en moet de inkomsten aangeven. Dit geldt niet voor iemand die de zolder heeft opgeruimd en een heleboel spullen verkoopt. Door deze nieuwe informatieplicht voor internetplatforms kan de fiscus de conclusie trekken dat er sprake kan zijn van inkomen en zal dan gaan controleren en navragen.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.