Wethouder Jos van den Boogaart

Op zaterdag 9 april was het college te gast in Sint Hubert bij een avondvullend optreden van de Koninklijke Luchtmachtkapel in het kader van het 125 jarig bestaan van harmonie Ons Genoegen.

Het was een overweldigend optreden in de sportzaal van de Jachthoorn die voor bijna de helft gevuld was met een schitterend podium. Commandant van de vliegbasis Volkel Geert Ariens benadrukte dat zijn orkest met dit optreden graag iets terug wil doen voor de inwoners van Sint Hubert voor de overlast die zijn F16-vliegtuigen regelmatig veroorzaken. Geert Verstegen zei bij de afsluiting namens de volle zaal dat men vanaf nu bij een overvliegende straaljager zal terugdenken aan de prachtige muziek. Maar laat ook die 125e verjaardag even op u inwerken: Ons Genoegen bestaat al 125 jaar! Al in 1894 werd deze fanfare opgericht. In die tijd telde Sint Hubert maar ongeveer 600 parochianen. Men had er een smid, enkele bouwvakkers, twee bakkers, een schoenmaker en een stuk of zes klompenmakers, een heleboel boeren en al sinds 1715 de enige vereniging het Sint Barbaragilde. Sint Hubert telde in die tijd maar liefst acht herbergen. Jawel, u leest het goed: 8 herbergen! In een daarvan zal het idee geboren zijn voor de oprichting van de 2e vereniging van het dorp: fanfare Ons Genoegen. Vandaag de dag heeft Sint Hubert ongeveer 1450 inwoners, geen bakker, geen schoenmaker en geen klompenmakers, maar nog steeds floreert Ons Genoegen. Mooi toch?

Beweegtuin

Op zondag 17 april mocht ik in Mill de “Beweegtuin” openen. Het idee hiervoor is in 2013 ingebracht in de Brabantse Dorpenderby  en scoorde daar een prijs van € 10.000,-. Daarvan werden de eerste beweegtoestellen aangeschaft en het aantal is met verschillende giften en subsidies sindsdien gestaag uitgebreid. U heeft er waarschijnlijk in de verschillende media al het een en ander over gelezen, maar wat niet zoveel mensen weten is dat het maar weinig gescheeld heeft of op de locatie van de Beweegtuin, het gebied dat we nu het Dorpslandschap noemen, zou nog steeds agrarisch in gebruik zijn geweest. Het Dorpslandschap (6,5 ha) was altijd onderdeel van het project Groespeel (65 ha). In dat grote project zijn naar ieders tevredenheid vele hectaren van eigenaar veranderd om uiteindelijk langs het Peelkanaal en de Grote Beek 24 ha vrij te spelen voor natuurontwikkeling. We hadden alles rond, totdat bleek dat de provincie niet akkoord kon gaan met het ingediende plan voor de betreffende 6,5 ha. Het voldeed echter niet meer aan de subsidiecriteria. Voor mij was dit de wereld op zijn kop. We gaan een mooi stuk nieuwe natuur inrichten waar onze inwoners dagelijks kunnen wandelen, maar het deel het dichtst tegen het dorp nemen we niet mee! Dat kan niet waar zijn. Achter de schermen zijn veel gesprekken gevoerd en dankzij creatief meedenken van de provincie is het alsnog gelukt en zonder extra kosten. Nu zie ik er dagelijks mensen genieten van het gebied en met de beweegtuin er bij kan dat inmiddels ook op sportief gebied. En binnenkort kunt u er dankzij de jeugdgemeenteraad ook weer bloemen plukken. Waar vind je zoiets midden in het dorp?

Wethouder Jos van den Boogaart