Dat ondervond de Millse projectontwikkelaar G. de Vries, nadat zijn verzoek tot bestemminsplanwijziging werd afgewezen.

Vorige keer schreef ik, dat de Millse projectontwikkelaar G. de Vries eigenhandig, zonder toestemming een aantal aanpassingen heeft gedaan in zijn project aan de Doorgang in Mill. En daarom verzocht hij de raad om het bestemmingsplan Genieweg/Parkietstraat te wijzigen. Maar een aantal aanpassingen aan de Doorgang heeft direct negatieve effecten op de kwaliteit van het oorspronkelijke stedenbouwkundig plan. Volgens de gemeente heeft de uitgevoerde verlegging van de erfgrens een nadelig effect op de openbare ruimte, het karakter van de woonstraat en de groene knoop bij de Parkietstraat.

VKP en AB’90

De VKP stelde hierover een drietal schriftelijke vragen. Maar de beantwoording van de wethouder, “dat de gemeente zou kunnen handhaven”, ging niet ver genoeg in de ogen van de VKP en AB’90. In zijn slotwoord zei de wethouder dat de gemeente zeker zal handhaven als een voorafgaand gesprek met de projectontwikkelaar niet tot gewenst resultaat leidt. Dat stemde niet alleen de raad maar ook de publieke tribune tot tevredenheid.

Geen bestemmingsplanwijziging

Het voorstel om niet over te gaan tot een bestemmingsplanwijziging werd door alle partijen ondersteund. En dat betekent dat de Vries alles in oorspronkelijke staat moet terugbrengen en zijn investering van € 11.000 weggegooid geld is. Nu maar afwachten of de projectontwikkelaar hiermee genoegen neemt of dat hij de zaak voor de rechter gaat uitvechten.

Wat was er nog meer te beleven?

De kadernota van CGM werd een hamerstuk, benoeming van een rekenjuffrouw als lid van de Rekenkamer Land van Cuijk en bij spreekrecht burgers een vurig pleidooi voor behoud van belangrijke functies van de Bibliotheek. Tot slot vermeld ik, dat deze vergadering één van de kortste was uit mijn periode tot nu toe. Niks meer aan doen, zou ik zeggen.

Theo van Eenbergen, AB’90