Nog twee raadsvergaderingen voor de boeg en dan treedt het zomerreces al weer in. De laatste in juli staat vol van politieke besluitvorming, want daar worden de kadernota, jaarrekening en de bestuursrapportage besproken. Maar wat staat er zoal op de agenda van de aankomende commissie- en raadsvergadering? 

CGM verzoent?

In de commissie SABES (samenleving en bestuur) worden de jaarstukken 2015 van het samenwerkingsverband ambtenaren CGM (Cuijk, Grave en Mill) besproken. Hierin lezen we, dat deze nieuwe organisatie het goed gedaan heeft. Zelfs een klein plusje van ongeveer € 60.000 is er geboekt. Verder lezen we dat de personele bezetting nog in een ruim jasje gegoten zit. De komende jaren mogen door natuurlijk verloop nog 25 medewerkers vertrekken. Ook is het verslag voorzien van nogal veel onbeduidende xxxxx (kruisjes); in liefdesbrieven zijn dat zoenen, zoals u wellicht weet. Zou CGM met deze verzoenende tekens toenadering zoeken tot het CDA? Het CDA heeft zich in het verleden nogal eens kritisch uitgelaten richting CGM over de verhouding personele capaciteit en uit te voeren taken.

Bestemmingsplan Mill West 2016

Alhoewel in 2013 dit plan al werd vastgesteld komt er toch een geheel nieuwe. Redenen zijn: de meer gunstige geluidszones Volkel (2015), waardoor meer woningbouw mogelijk is; herstructurering Havikstraat; wijzigingen in de woonwagenstandplaats aan de Mergen; en nog wat fouten uit het vorige plan, die rechtgezet moeten worden. Vooralsnog weinig ingediende zienswijzen. Eén opmerkelijke: “Waarom drie nieuwe woningen op de voormalige woonwagenstandplaats i.p.v. teruggeven aan het bos?” Tja... zeg het maar.

De kwaliteit van vergunningen

Verder wordt In de commissie Ruimte en Economie een nieuwe verordening (wet) vastgesteld, die gaat over de kwaliteit van de vergunningverlening en over toezicht en handhaving daarvan. Weinig politieke discussie lijkt mij.

Geen winkels meer toelaten buiten het centrum

Tenslotte heeft men geprobeerd en visie op te stellen hoe de detailhandel er in de toekomst uit gaat zien in het Land van Cuijk. In een aantal kernpunten wordt de visie weergegeven. Met deze visie worden regionale afspraken gemaakt om de toekomstige winkelstructuur van de gemeenten in het Land van Cuijk te waarborgen en te versterken. Er zijn nogal wat zienswijzen ingebracht. Eens kijken of de visie stand houdt!

Theo van Eenbergen
AB’90