Sinds april 2014 ben ik gemeenteraadslid. Mij wordt vaak de vraag gesteld hoe dat bij de gemeente allemaal in zijn werk gaat en of het raadswerk nog wel interessant is.

De gemeente wordt bestuurd door het college van burgemeester en wethouders. Daarbij bereidt dit college de raadsvergaderingen voor. De belangrijke beslissingen worden daarentegen genomen door de volksvertegenwoordiging, de gemeenteraad.

In de gemeente Mill en Sint Hubert wordt het raadswerk voor de gemeenteraad steeds minder spannend. Veel besluiten worden voorbereid in de regio Noordoost-Brabant of in het Land van Cuijk, met de bedoeling dat alle raden hiermee eensgezind instemmen. Ook zijn over de stukken, voordat deze worden voorgelegd aan de raad, al deskundigen en belanghebbenden geraadpleegd. 

En dat is goed, niets mis mee. Samenwerking met andere gemeenten in de regio en het raadplegen van deskundigen is zeer wenselijk, maar daarmee wordt de rol voor de raad wel steeds meer beperkt tot  het ‘formeel afhameren’ van voorstellen. Natuurlijk wordt er bijgestuurd door de raad, maar goed beschouwd is dat ‘rommelen in de marge’.

Daarom dringt het CDA er bij het college op aan om de raad vaker bij de voorbereiding van de besluitvorming te betrekken. Dit komt het democratisch besluitvormingsproces ten goede. Overigens is deze meer inhoudelijke inbreng niet alleen interessanter voor de raadsleden in de oppositie, maar ook voor hen die namens de collegepartijen in de raad zitten. 

De meeste raadsleden kunnen hun mondje aardig roeren in de raadszaal, en velen van hen combineren dat ook nog eens met een goede inhoudelijke inbreng. Waarvoor respect. Maar zij verdienen een interessantere agenda. Het mag namelijk best ergens over gaan in de gemeenteraad.

Maarten van Gemert
Raadslid CDA Mill en Sint Hubert