Mr. drs. Marijn Engelen

Veel mensen hebben tegenwoordig een rechtsbijstandverzekering. Deze verzekeraars houden zich bezig met het oplossen van juridische vraagstukken of geschillen voor hun verzekerden. Ze hebben hiervoor eigen juristen en vaak ook advocaten in dienst.

Zodra het komt tot een gerechtelijke of administratieve procedure kunnen deze eigen juridische medewerkers u hierbij ondersteunen. U bent echter niet verplicht hiervan gebruik te maken. Als u op dat moment een advocaat wil kiezen die niet werkzaam is voor de verzekeraar, dan moet de verzekeraar dit toestaan. De verzekeraar  moet de kosten vergoeden.

In november 2013 bepaalde het Europese Hof van Justitie namelijk dat een verzekerde altijd zelf een advocaat of een juridische dienstverlener mag kiezen als er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure. 

Voor de verzekeraars was de uitspraak over de vrije advocaatkeuze echter kennelijk niet duidelijk genoeg. Er werden in de praktijk aangescherpte polisvoorwaarden vervaardigd en er rezen nieuwe vragen over de invulling van de definitie van een ‘gerechtelijke en administratieve’ procedure en de daaraan gekoppelde vrije advocaatkeuze. Kortom: De verzekeraars perkten het recht op vrije advocaatkeuze in.

Zo werd aan de rechtbank Amsterdam de vraag voorgelegd of een verzekerde van DAS Rechtsbijstand zich bij een door zijn werkgever bij het UWV aangevraagde ontslagvergunning kon laten bijstaan door een advocaat van eigen keuze. Volgens DAS viel deze fase niet onder een gerechtelijke of administratieve procedure. Uiteindelijk heeft het Hof van Justitie duidelijkheid moeten scheppen. Op 7 april 2016 heeft het Hof twee arresten gewezen, waarin zij overwoog dat een ‘administratieve procedure’ mede omvat de fase van bezwaar bij een bestuursorgaan waarin dat orgaan een voor beroep in rechte vatbaar besluit geeft. Aan het begrip ‘administratieve procedure’ mag niet enkel een gerechtelijke procedure worden verstaan en het moet ruim worden uitgelegd. 

Het Hof heeft dus duidelijk gemaakt dat de vrije advocaatkeuze onverminderd geldt bij bezwaarprocedures. De toekomst zal echter moeten uitwijzen welke creatieve restricties (helaas) nu waarschijnlijk weer worden bedacht door de rechtsbijstandsverzekeraars.

Let wel op dat u als verzekerde niet op eigen houtje een advocaat mag inschakelen. Dit moet altijd met toestemming en in opdracht van de verzekeraar. Doet u dit toch zelf, dan worden de kosten niet vergoed. U dient zich dus altijd eerst te ‘melden’ bij uw verzekeraar. Als u dekking heeft, kunt u aangeven dat u gebruik wenst te maken van het recht op vrije advocaatkeuze.

Van Laake Engelen Advocaten werkt voor veel cliënten in opdracht van hun verzekeraar. Met name gelet op de complexiteit van een juridische procedure, dus ook een bezwaarprocedure, is het in ieder geval altijd aan te raden een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen.

Van Laake Engelen Advocaten is gevestigd in Mill en Velp (gemeente Grave). Bel u ons gerust voor advies of het maken van een afspraak op 0486 - 854 000. Voor meer informatie kunt u ook op onze website www.vanlaake-engelen.nl terecht.

Mr. drs. Marijn Engelen