D’n lèste’n tijd heb zelfs ik, voetballe gekéke op d’n tillevisie.Ut jommere is dè Nedderláánd nie mee din. Mar ’t vùrdéél is wel wer, dègge d’r nie zo veul um hoeft te geve, wieter wint of verliest.

Op d’n tillevisie, in die zoewe genáámde huiskamer, bij ons heet dè vruger de “goej” kamer, beginne ze ‘r al zeker ’n half uur van t veure òvver te zànnikke en d’n ènne wet ’t al better ès d’n andere.
Dieje’n Tekkelhond, die lè áált mè ieën óóg ope, wà rond te loere, um te kijke of ‘r soms op de tòffel, nog wà te snolle vèlt. En inderdaad op die tòffel stòn áált wel van die borrelnootjes, mar ik zie d’r nooit iemest iets van ete. Dè zal wel nie meuge, des natùrlek mar vurt óóg van’t kerkvolk.
Pas moese die voetballers bèkant allemòl van die zoewe genaamde, strafschuppe neme en dè kwam umdè ze onder d’n eigelèke wedstrijd nie in de góóls geschote hàn, nie bij heur en òk nie bij hullie en dè noeme ze dan nul, nul. Nòdderháánd zin ‘r ènne zònne “schriftgelierde” uit die “goej” kamer: strafschuppe neme is eigelèk ’n loterij. Ik zin, tigge ons Marietje die òk ònt kijke waar; “wànne’n onzin, dè hè toch hellemòl, niks te make mè oew postkode”. Ik heb alles gègèvve, zin, zònne strafschuppe nemer en schoot d’n bal weid òvver de gool hen ’t volk in en inderdaad hij gaf zelfs d’n bal af.
’T Mòijste waar nog ès Belgieje ’n gool zette, dè kònne zè in Groningen op de schaal van Richter zien. Voetballe kent eigelèk pas op ’t lest z’n hògtepunt, vur degéne die gewònne hèbbe, die zing dan héél blééj en nog blijer zing die elf reserve’s die onder zò’n goeije koop plestieke afdèkske zitte, en die lope dan mèkaar tege op ’t veld, net of ze mèkaar al lááng niemer gezien hebbe. Nou en dan vliege die “natte”bèzwètte speulers die áánder um de nek en òk die manne mè die moij pakke aon en mè van die deftige stropdassen um en nou, net bij die,.. véége die speulers dùrre natte bèzwètte kop òlling òn af. Ronald de Boer krijgt mee hierdùr, wer unne’n òllinge’n bos hoor op zunne kop.
Gef ming mar die van IJsland, met durren oer roep... ”Huh”

Haw doe!
Pietje de Grondwerker