Antoine Walraven

“In maart komt er een vervolg op het Woondebat. Dit gaan we samen met jongeren organiseren.”

Oefenen in de wijk

Vorige week dinsdag waren de wethouders en ik een avond aanwezig bij een oefening van de Millse brandweer. Onder de noemer 'oefenen in de wijk' liet het korps die avond zien hoe de brandweer werkt bij een woningbrand. Ook inwoners waren welkom om te komen kijken. Zij kregen tips over hoe een woningbrand kan worden voorkomen. Tijdens de oefening werd mij weer eens te meer duidelijk hoe goed ons brandweerteam op elkaar is ingespeeld. En hoe belangrijk het is dat de mannen zo snel en adequaat met elkaar hun werk kunnen uitvoeren. Leerzaam en bewonderenswaardig!

Woondebat

Afgelopen donderdag was in Myllesweerd het Woondebat voor Jongeren. Dit Woondebat werd georganiseerd door onze gemeenteraad als een van de actiepunten uit de Toekomstvisie van onze gemeente. Het werd een leuke en boeiende avond. Aan de hand van stellingen gingen jongeren, vertegenwoordigers van jongeren en professionals met elkaar in gesprek over de woonbehoeften en woonmogelijkheden in onze gemeente. Dit leverde goede input, mooie wensen en ideeën op waar onze gemeenteraad echt mee aan de slag kan.
Als afsluiting van het debat was er een informatieve markt waar partijen als de notaris, de Rabobank, makelaar Nooijen, Mooiland en enkele projectontwikkelaars hun medewerking aan verleenden. Zo stond er voor Myllesweerd een 'Tiny House' van Mill Home, een voorbeeld van een nieuw woonconcept. Deze markt en het 'kleine huisje' werden goed bezocht door alle belangstellenden.

Met jongeren 

Kortom, een avond vol positieve energie die een vervolg gaat krijgen! In maart wordt er weer een bijeenkomst georganiseerd rondom het thema 'wonen en jongeren'. Dit keer niet alleen vóór de jongeren maar ook dóór de jongeren zelf. Enkele jongeren hebben aangegeven dit mee te willen organiseren, daar zijn we erg blij mee. Wordt vervolgd dus in maart volgend jaar.