Wethouder Erik van Daal

Mijn laatste column voor dit jaar. Sinterklaas en zijn pieten zijn weer terug naar Spanje. Alles staat nu weer in het teken van Kerst.

Als ik ’s avonds naar huis fiets zie ik overal verlichte bomen en kerstversiering in en om de huizen. Ook in ons gemeentehuis staat er weer een mooie kerstboom. Tijd voor gezelligheid en rust, maar ook tijd om eens terug te kijken vooruit te kijken.

Respect

Laat ik eens terug kijken op de afgelopen weken. Op 21 november ben ik op bezoek geweest bij een pleeggezin in Mill. Of beter gezegd pleeggrootouders. Opa en oma zijn namelijk pleegouder van hun kleinkind. Indrukwekkend en ontroerend, het verhaal wat zij mij vertelden. Moeilijk om in een dergelijke situatie dit te kunnen en willen doen. Hier past maar een woord voor, respect.

Wmo-consulenten

Op 23 november ben ik met een Wmo-consulente op huisbezoek geweest. Dit om ook eens in de praktijk te ervaren wat voor situaties en problematiek zij in hun werk tegenkomen. Deze praktijkervaring is voor mij als wethouder belangrijk. Ik krijg zo een beter beeld van waar wij dagelijks over praten en beslissen. Complimenten ook voor onze Wmo-consulenten, dat zij dit vaak zo moeilijke werk met zoveel gedrevenheid en betrokkenheid doen.

90 jaar

Op 25 november mocht ik samen met mijn echtgenote te gast zijn op de jaarlijkse vrijwilligersavond van de Stichting Welzijn Ouderen Mill. Deze organisatie heeft maar liefst 227 vrijwilligers die zich op verschillende gebieden met hart en ziel inzetten voor het welzijn van onze ouderen. Op deze avond zijn de vrijwilligers gehuldigd die zich vijf jaar of langer inzetten voor de SWOM. Dit waren er 155. Mooi hierbij is dat de oudste vrijwilliger, Corrie Jansen, zelf 90 jaar is. Zij is nog dagelijks te vinden op het kantoor van de SWOM in Myllesweerd waar zij de nodige hand- en spandiensten verricht. Voor haar werk en inzet heeft zij enkele jaren terug een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.

Onbetaalbaar

Ik heb in mijn toespraak ondermeer de volgende spreuk geciteerd, waarin in mijn beleving het waardevolle van vrijwilligers wordt weergegeven: “Vrijwilligers worden niet betaald omdat ze waardeloos zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn”. Al met al een gezellige avond, waar ik elk jaar weer naar uitzie.

Nieuwjaarsontmoeting 4 januari

Tot slot wil ik u hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2017 toe wensen. Ik hoop u te ontmoeten op de nieuwjaarsbijeenkomst op 4 januari 2017. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Myllesweerd van 19.00 uur tot 20.30. Tijdens deze gezellige avond worden ook de sportprestatie en de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Een reden te meer om hierbij aanwezig te zijn.

Wethouder Erik van Daal