De stemmen zijn geteld, het volk heeft gesproken! Gezien de uitslag zal het een regering worden van meer partijen dan we gewend zijn.

Ik verwacht dat de agenda van die regering daardoor flink zal afwijken van de verkiezingsbelofte van elke afzonderlijke partij. Dus laat ik me in deze column maar beperken tot mijn eigen agenda.

Oorlogsmuseum Overloon 

Sinds dit jaar hebben de portefeuillehouders Recreatie en Toerisme van het Land van Cuijk afgesproken om hun vergaderingen “op locatie” te gaan houden, bij een van de toeristische bedrijven in het Land van Cuijk. Naast het vergaderen bieden we dan ook de gelegenheid om te laten zien en te vertellen wat het bedrijf te bieden heeft en welke ambities er zijn. Op 8 maart waren we te gast bij het Oorlogsmuseum in Overloon. Dit museum maakt in fasen een transformatie door van een statische tentoonstelling van militair oorlogsmateriëel naar een interactieve tentoonstelling met echte verhalen van echte mensen. Een belangrijk deel is nu klaar. De directeur heeft ons in 45 minuten langs een aantal van die verhalen geleid om daarmee enerzijds uit te leggen waarom het museum vanuit bedrijfseconomische motieven deze stap heeft gezet, maar anderzijds heeft hij ons ook laten “voelen” hoe deze verhalen de aanloop naar en het verloop van de 2e Wereld Oorlog beleefbaar maken. Met welke dilemma’s zaten deze mensen in die tijd? Waarom maakten ze bepaalde keuzes? Via dit soort echte verhalen kan je beter begrijpen waarom het ging zoals het ging en ga je vanzelf nadenken of je zelf een andere keuze had kunnen maken. De 45 beschikbare minuten waren veel te kort, maar zeer indrukwekkend. Ik ga er binnenkort nog eens terug en kan het u van harte aanbevelen.

Toeristisch magazine Land van Cuijk 

Tijdens die vergadering ontvingen we van het RBT de nieuwe 2017-editie van het toeristisch magazine Land van Cuijk. Inmiddels heb ik dit ook uitgedeeld aan onze raadsleden en de reacties waren alleen maar positief. Wat wonen we toch in een mooie regio! Daar mogen we écht trots op zijn. Het magazine zal beschikbaar zijn voor toeristen die in onze regio verblijven zodat ze zien wat er allemaal nog meer te beleven is in het Land van Cuijk, maar natuurlijk ook om nieuwe toeristen te verleiden hier naartoe te komen. Diezelfde avond nam de gemeenteraad afscheid van onze gemeentesecretaris Coen Boode. Hij zet zijn carrière vanaf 1 april voort als secretaris van buurgemeente Landerd. Jammer voor ons, maar we zijn alweer druk in de weer om zijn plaats zo snel mogelijk weer in te vullen.

Helicon

Op 10 maart had ik een vergadering met collega’s van Agrifood Capital bij Helicon in Boxtel. De ouderen onder ons herinneren Helicon misschien als de middelbare landbouwschool. Stan Vloet, geboren en opgegroeid in Sint Hubert, is daar directeur en hij heeft ons met veel passie laten zien hoe hij met zijn team deze school in enkele jaren van een dooie boel heeft weten om te vormen tot een top-opleidingsinstituut voor middelbaar agrarisch beroepsonderwijs. Ze bieden op dit moment moderne varianten aan van opleidingen veehouderij, hovenier, loonwerker, en landbouwtechniek, maar ook op gebied van de hippe Bio-based economy. Hun ambitie is om volgend schooljaar ook te starten met een eigentijdse opleiding in de akkerbouw. Goed om te zien hoe deze school zich beseft dat de agrarische wereld de afgelopen decennia is veranderd en hoe deze school meehelpt om de traditionele landbouw naar een nieuw niveau te brengen waar iedereen weer trots op kan zijn. Aan nieuwe studenten hebben ze geen gebrek.

Wethouder Jos van den Boogaart