Enkele weken terug heb ik een bijeenkomst bijgewoond waarin elf nieuwe inwoners van Syrische afkomst de participatieverklaring hebben ondertekend.

Deze elf personen wonen sinds vorig jaar in onze gemeente. Onderdeel van hun inburgering is het participatietraject. In dit traject leren zijn hoe onze Nederlandse democratie werkt. Dat deze democratie is gebaseerd op vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Ook wordt er aandacht geschonken aan onze participatiemaatschappij. Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Dit meedoen kan werk, studie of vrijwilligerswerk zijn. Maar iedereen draag zijn of haar steentje bij.

Indrukwekkend

In een aantal bijeenkomsten zijn deze nieuwe Nederlanders wegwijs gemaakt in onze participatie maatschappij. Zij zijn hierbij geholpen door Sociom en vrijwilligers.
Als afsluiting van dit traject hebben deze elf mensen de participatieverklaring ondertekend waarin ze aangeven deel uit te willen maken van onze samenleving en tevens verklaren de kernwaarden van onze democratie te respecteren.
Het was een indrukwekkende bijeenkomst waarin ook twee van onze nieuwe inwoners in het Nederlands een toespraak hielden. Indrukwekkende en emotionele toespraken. Ik heb heel veel respect voor deze mensen en bewondering voor het feit dat ze, ondanks alles wat ze hebben meegemaakt, zo snel willen integreren in onze samenleving. Ik kijk met erg veel voldoening op deze bijeenkomst terug.

Voorloper op het gebied van burgerinitiatieven

Ook heb ik onlangs een werkconferentie bijgewoond waarin aandacht werd besteed aan burgerinitiatieven en de wijze waarop het welzijnswerk inspeelt op deze initiatieven. Het ging hier vooral om initiatieven zoals zorgcoöperaties en huiskamerprojecten. Deze conferentie werd georganiseerd voor de regio Brabant Noordoost en werd gehouden in Myllesweerd.
Het is niet voor niets dat deze bijeenkomst in onze gemeente werd gehouden. Wij zijn namelijk een van de voorlopers in onze regio als het gaat over zulke initiatieven.
Ik heb daar ook mijn zegje mogen doen. Ik heb aangegeven dat het voor het slagen van dergelijke initiatieven belangrijk is dat deze van onderuit ontstaan. Dus vanuit de inwoners zelf en niet opgelegd door bijvoorbeeld een gemeente. Pas dan kan er draagvlak ontstaan en gaan inwoners er hun schouders onder zetten. Dat dit in onze gemeente leeft, blijkt wel uit het gegeven dat er de afgelopen jaren in elke dorp van onze gemeente wel een dergelijk initiatief is ontstaan.

Wilbertoord

Het meest recente voorbeeld hiervan is de ontmoetingsruimte in Wilbertoord. Ontstaan vanuit de dorpsvisie Wilbertoord en ondersteund vanuit ons leefbaarheidsbudget met een bijdrage.
Vol enthousiasme zijn de inwoners aan de slag gegaan om een mooi ontmoetingspunt in te richten in gemeenschapshuis De Wilg. Op zondag 9 april was het zover dat deze ruimte officieel geopend kon worden. Samen met de op twee na oudste inwoonster van Wilbertoord, mevrouw Marietje van Uden, mocht ik onder grote publieke belangstelling de ruimte openen. Het is altijd weer goed om te zien en te ervaren hoe de gemeenschapszin in Wilbertoord leeft en hoe ze daar met z’n allen belangrijke zaken voor het dorp voor elkaar krijgen. Daar kan menig dorp een voorbeeld aan nemen.