Op het moment dat u deze column leest, zitten we als het goed is aan het einde van de carnaval. Het feest zit er weer op.

We hebben allemaal weer even kunnen ontsnappen aan de waan van de dag, onze zorgen even opzij kunnen zetten en onze accu weer op kunnen laden. Altijd weer goed om te zien en mee te maken hoe intens carnaval in onze gemeente wordt gevierd. Respect en een compliment voor alle vrijwilligers die zich vol overgave inzetten om dit een feest voor iedereen te maken. Ik heb weer volop genoten van deze dagen en ik hoop dat u dat ook heeft gedaan.

Dementievriendelijke gemeente

In de lokale nieuwsmedia wordt er de komende tijd veel aandacht besteedt aan het onderwerp dementievriendelijke gemeente. Terecht dat hier veel aandacht naar uitgaat.
In onze huidige samenleving vinden wij het vanzelfsprekend dat onze inwoners steeds langer zelfstandig blijven wonen. Dat gecombineerd met het gegeven dat het aandeel ouderen steeds groter wordt, betekent dit dat steeds meer mensen te maken krijgen met dementie in de thuissituatie. Het is dan ook belangrijk dat dementie uit de taboesfeer wordt getrokken, want ook mensen die dementeren horen erbij. Zij nemen ook volwaardig deel aan het dagelijkse leven. Zij doen hun boodschappen, zijn lid van een vereniging en ga zo maar door. Het is ook belangrijk dat de woning en de woonomgeving van dementerenden veilig is. Een ander voorbeeld is dat mensen kenmerken van dementie leren te herkennen en dan op een goede manier hierop kunnen reageren. Bijvoorbeeld dat winkelpersoneel helpt waanneer ze zien dat mensen met dementie in een supermarkt hun boodschappen niet direct kunnen vinden en een soort “dwalend gedrag” vertonen.
Dit zijn allemaal onderwerpen die in een plan van aanpak voor een dementievriendelijke gemeente verder worden uitgewerkt. De aandacht moet niet alleen uitgaan naar onze inwoners bij wie dementie is geconstateerd, maar ook naar hun mantelzorgers. Voor hen kan het een zware belasting zijn of worden om te zorgen voor hun naasten.
Onze gemeente gaat binnenkort starten met het traject om een dementievriendelijke gemeente te worden. De startbijeenkomst vindt plaats op 26 februari. Hiervoor worden een divers palet aan organisaties en verenigingen uitgenodigd die iets kunnen betekenen voor onze dementerende medemens.

Super score voor Merletcollege Mill

Onlangs zag ik het bericht dat ons Merletcollege in Mill behalve een excellente school nu ook een superschool is volgens de lijst van beste scholen, die elk jaar door het weekblad Elsevier wordt gepubliceerd. Het betekent dat de afdeling gemengde en theoretische leerweg van het VMBO van het Merletcollege super scoort op onder meer het aantal zittenblijvers, het aantal leerlingen dat in één keer slaagt voor het eindexamen en de gemiddelde cijfers die worden gehaald bij het eindexamen. Hiermee hoort het Merletcollege in Mill bij de 15% best scorende scholen in Nederland. Supertrots dat wij deze geweldige school in onze gemeente hebben.