Hebt u ook interesse om mee te praten over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 21 maart 2019? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering op woensdag 6 maart 2019.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 21 maart besproken worden. Hierop staat o.a. de veiligheidsregio Brabant Noord, het gemeentelijk programma 2019 regionale woningbouwstrategie, bestemmingsplan Espenstraat en onttrekking gedeelte Royendijk uit de openbaarheid. Verder diverse kadernota's 2020 o.a. van het Kleinschalig Collectief Vervoer, GGD Hart van Brabant, werkorganisatie CGM en de afvalinzameling.
U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op woensdag 6 maart 2019 naar gemeenschapsaccommodatie De Wis in Langenboom. Aanvang: 20.00 uur.

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van 21 maart kunt u vinden op www.gemeente-mill.nl. Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar raadsinformatie daarna naar raadsinformatie actueel en via kalender naar de datum van de commissievergaderingen en de raadsvergadering.

Agenda

20.00 uur
Opening/welkom door de voorzitter
Notulen achterbanvergadering 22 januari 2019
Rondvraag
Bespreking agenda raadsvergadering van 21 maart 2019
Mededelingen
22.00 uur
Vragen aan wethouder en fractieleden
Sluiting

Voor meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489 / www.vierkernenpartij.nl.