De jaarvergadering is een belangrijk moment voor bestuur en leden van KBO Mill. Het bestuur brengt dan verslag uit van alles wat zij het afgelopen jaar heeft gedaan en georganiseerd mbt activiteiten, maar ook financieel.

Daarnaast kunnen de leden het bestuur laten weten wat zij graag georganiseerd zien, wat zij vinden van het beleid en wat zij graag veranderd zien.

We moeten helaas na ca 15 jaar afscheid nemen van onze penningmeester en dientengevolge zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe kandidaat.

Mocht u ambitie hebben in die richting dan kunt u zich tot 1 maart melden bij het secretariaat: Jeanne van Boxtel, Marijkestraat 5 Mill, tel. 451309/06-51324763.

Daarnaast staan we stil bij onze overleden leden in het afgelopen jaar en worden onze jubilarissen gehuldigd.

Al met al een reden om aanwezig te zijn en daarmee uw betrokkenheid en waardering voor het bestuur van KBO Mill te tonen.

De vergadering begint om 13.30 uur; de zaal gaat om 13.00 uur open.

Programma

 • Opening door de voorzitter
 • In memoriam
 • Jaarverslag 2018
 • Financieel jaarverslag 2018
 • Verslag kascontrole commissie
 • Benoeming nieuwe kascontrole commissie
 • Activiteiten in 2018
 • Bestuurszaken
 • Huldigingen jubilarissen
 • Optreden Duk Zat koor Velp (Grave)
 • Koffie/thee en een broodje
 • Afsluiting