Het bestuur van Parochie De Goede Herder heeft een beleidsplan geschreven met daarbij een gebouwenplan en een plan van aanpak voor het nieuwe jaar.

Het Bisdom vraagt van elke gefuseerde parochie dergelijke documenten. Het plan van aanpak moet elk jaar geschreven worden. In het beleidsplan geeft het bestuur haar visie op de situatie van de parochie. In het plan van aanpak geeft het bestuur aan, waaraan in de (zeer) nabije toekomst gewerkt wordt. In het gebouwenplan wordt de situatie van de kerkgebouwen geschetst en wordt aangegeven hoe het bestuur de toekomst van onze vijf kerken ziet.

Op maandag 25 maart zal het bestuur een toelichting geven op deze documenten en kunnen er vragen gesteld en opmerkingen gemaakt worden. Deze bijeenkomst is in Myllesweerd in de Kerkstraat tegenover de kerk, van 20.00 tot 22.00 uur. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd.

U kunt het beleidsplan lezen op de site van de parochie. Zie www.pemill.nl.

Dan gaat u verder onder het kopje Nieuws, dan klikt u op Beleidsplan en lees verder.

Klik op deze link (PDF) om het beleidsplan te bekijken.

Sinds afgelopen zaterdag 9 maart ligt een “papieren” versie van het beleidsplan achter in de kerk. Deze kunt u mee naar huis nemen.