Vandaag, dinsdag 26 maart om 16.00 uur vergadert de jeugdgemeenteraad van Mill en Sint Hubert. Deze vergadering is openbaar en u bent van harte welkom om deze bij te wonen in het gemeentehuis.

De agenda is als volgt:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 18 december 2018
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Vragenrondje
  5. Voortgang projecten (toelichting door de raadsleden)
  6. Uitstapje 22 mei a.s.
  7. Presentatie ‘pesten’ door medewerkers CJG/Sociom
  8. Sluiting

Deze vergadering is ook te beluisteren via de Lokale Omroep Mill. Check voor frequenties of om wereldwijd live mee te luisteren www.lokaleomroepmill.nl.