Met het vertrek van café zalen d’n Bens verliest Langenboom, als klein dorp, een belangrijk sociaal hart. ‘Zonde!’ Riep de een. ‘Een kans!’ Riep de ander. En het is natuurlijk allebei waar.

Daarom hebben verschillende betrokken inwoners via o.a. de Dorpsraad, Stichting Eigen Kweek, en de verenigingen en stichtingen de koppen bij elkaar gestoken. En zijn ze na gaan denken en dromen: ‘Hoe kunnen we hier nou een kans van maken? En laten we dan meteen nadenken over de andere belangrijke uitdagingen in ons dorp. Kortom: hoe zorgen we ook in de toekomst voor een gezellig, mooi, duurzaam, sociaal, sportief en bruisend Langenboom?’

Op basis van die vragen heeft een professionele dorpsbouwkundige opnieuw naar de indeling en invulling van Langenboom gekeken. Met respect voor de historie n met oog voor de toekomst. En hij heeft daarop een fris en ambitieus concept, met inspirerende tekeningen geschetst. Een vooruitzicht over hoe het dorp er over enkele jaren uit kan zien.

Dat concept gaan de initiatiefnemers in een grote dorpsinspiratieavond met heel Langenboom delen en samen de toekomst uitstippelen. Dat op maandag 3 juni om 20.00 uur in gemeenschapsaccommodatie de Wis.

Die avond gaat men inwoners, politiek, belanghebbenden en andere belangstellenden inspireren en meenemen in de stappen en ideeën tot nu toe. En men is benieuwd naar hun ideeën en mening. Om er samen voor te zorgen dat de veranderingen (die er toch komen) positieve veranderingen worden.

Zie ook www.langenboomverandert.nl en www.facebook.com/langenboomverandert/.