Woensdag 29 mei 2019 organiseert het UIT! (Uitvoerings- en informatieteam) van de gemeente Mill en Sint Hubert in samenwerking met diverse partners op de markt in Mill een infoplein over het thema Veiligheid.

Van 09.00 uur tot 12.00 uur kunnen inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert deze ochtend op de Markt in Mill terecht bij een “Jouw Buur(t) bus” van woningcorporatie Mooiland en een politiebus. U kunt bij deze bussen informatie krijgen van de wijkconsulent van woningcorporatie Mooiland (over onder andere veiligheid in de woning en brandveiligheidsprojecten) of wensen kenbaar maken.

Ook kunt u kennis maken met de wijkagent en de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Boa) van de gemeente. Als u daaraan behoefte heeft vertellen zij u meer over het thema Veiligheid en hoe dit wordt aangepakt, met daarbij extra aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in onze wijken. Ook als u overlast ondervindt kunt u dit bij hen melden.