Tijdens het onlangs gehouden Gezond Leven Event in Mill werd door de voorzitter van muziekvereniging Ons Genoegen uit St. Hubert, dhr. Jan van der Valk, het allereerste inschrijfformulier voor de sponsorloop “Op De Bres Voor Muziekles” overhandigd aan wethouder Erik van Daal van de Gemeente Mill en St. Hubert.

“Op De Bres Voor Muziekles”

De sponsorloop wordt door de gezamenlijke muziekverenigingen Ons Genoegen St. Hubert, Amicitia Langenboom en St. Willibrord Mill van onze gemeente in nauwe samenwerking met de Millse Wandelsportvereniging Amicitia en Stichting Activiteiten Mill georganiseerd van 18 t/m 21 juni 2019. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar via de leden van alle Muziekverenigingen. Bij het inleveren van het gesponsorde formulier en het verworven sponsorgeld tijdens deze Avond4daagse is deelname aan deze tochten gratis.
START: 17.00/ 19.00 uur.
FINISH: 22.00 uur.
AFSTANDEN: 5, 10 en 15 KM.
Start dinsdag 18-06: Kantine DWSH18, Verbindingsweg 40 5455 GP Wilbertoord
Start woensdag 19-06: Café Difference, Pastoor Jacobsstraat 51, 5454 GM St. Hubert
Start donderdag 20-06: Café d‘n Bens, Dominicanenstraat 34, 5453 JN Langenboom
Start vrijdag 21-06: Café Royal, Kerkstraat 35-37, 5451 BM Mill

Muziek leren doe je niet voor even, maar voor je hele leven!

Het doel van deze sponsorloop is toegankelijkheid en betaalbaarheid borgen van muziekonderwijs voor de harmonieorkesten in de toekomst. Voor elke leerling geldt, dat zij niet alleen aan een muziekopleiding beginnen maar uiteindelijk, met het meeste rendement op persoonlijke- en sociale ontwikkeling en maatschappelijk betrokkenheid, deze ook naar tevredenheid kunnen afronden. Tegenover het individueel muziek maken, staat het samen muziek maken in verenigingsverband en moet zeker als een meerwaarde worden bestempeld. Een vereniging is ook van groot belang voor de leefbaarheid in een gemeente.

Muziekeducatie is investeren in de toekomst

Voor het voortbestaan van de muziekverenigingen is aanwas van nieuwe leerlingen erg belangrijk. Immers bij een tekort aan muzikanten is het onmogelijk om een harmonieorkest te kunnen blijven formeren en de muziek die hier bij hoort te kunnen blijven spelen. Bij het wegvallen hiervan komen maatschappelijke activiteiten in het gedrang. Te denken aan Koningsdag, Kermis, Intocht Sinterklaas, Allerheiligen, Kerstvieringen, en jubilea in de kerkdorpen. Op gemeentelijk niveau zou dit een gevolg kunnen hebben voor de Dodenherdenking op 4 mei en bij bijzondere gebeurtenissen. Voor de toekomst van de muziekverenigingen is een gedegen, toegankelijke muziekopleiding dan ook van levensbelang.

Krachten bundelen

Een heuglijk feit is dat wethouder van Daal, met Educatie en Sport in zijn portefeuille, hierbij dan ook het spits afbijt. Het eerste inschrijfformulier mochten we op zijn naam noteren. Een wethouder die het toejuicht dat krachten worden gebundeld, niet alleen binnen maar ook over de grenzen van de dorpskernen. Hiermee weet hij inwoners te stimuleren en te Empoweren!
Zowel de Wandelsportvereniging, Stichting Activiteiten Mill als de gezamenlijke Muziekverenigingen vonden deze kracht en hopen dat velen het voorbeeld van wethouder van Daal volgen, meedoen aan deze Avondwandel4daagse, zich laten sponsoren en gaan: “Op De Bres Voor Muziekles”.