Vrijdag 25 oktober jl. was de huiskamer in de Wester mooi bezet met senioren die graag meer over het gebruik van de iPad of iPhone wilden weten.

Helaas was Rob Lamers op het laatste moment i.v.m. ziekte verhinderd, maar gelukkig had Rob nog voor een vervanger kunnen zorgen.

Het was een interessante middag en de aanwezige senioren kwamen tot de ontdekking dat er nog veel bij te leren is als je alle ontwikkelingen op gebied van social media wilt bijhouden.