Foto: Cockie Kremers

Op woensdag 13 november 2019 organiseert Van Wanrooij Projectontwikkeling in samenspraak met de gemeente Mill en Sint Hubert een inloopavond over de planontwikkeling Leeuwerikstraat en Havikstraat te Mill.

De avond wordt gehouden in het Cultureel Centrum Myllesweerd (Kerkstaat 3 te Mill), tussen 19.00 en 20.30 uur.

Aanleiding

Het terrein van de voormalige school aan de Leeuwerikstraat en het lege perceel aan de Havikstraat zijn door de gemeente aangewezen als woningbouwlocaties. De gemeente wil tevens het aangrenzende openbare gebied herinrichten en vernieuwen.

In de afgelopen periode zijn de gemeente en Van Wanrooij Projectontwikkeling druk bezig geweest met de planvorming van de woningen en het openbaar gebied wat tot een eerste ontwerp heeft geleid.

Van Wanrooij Projectontwikkeling en de gemeente zijn enthousiast over de plannen en willen deze graag tijdens een informele inloopavond delen met de omwonenden en overige geïnteresseerden.

Tijdens deze avond zijn de betrokkenen van Van Wanrooij Projectontwikkeling, de architect en de gemeente aanwezig. Zij zullen de plannen op basis van in de ruimte opgestelde informatieborden toelichten. Bezoekers zullen in de gelegenheid gesteld worden om met de vertegenwoordigers in gesprek te gaan over de plannen en er kan tevens een schriftelijke reactie achtergelaten worden.

Na afloop van de avond zal de getoonde informatie digitaal beschikbaar gesteld worden aan de bezoekers. Indien u de inloopavond niet kunt bijwonen maar wél op de hoogte wenst te blijven van de laatste ontwikkelingen kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief via: www.thuisinmill.nl. Er is tevens informatie op de gemeentelijke website www.woneninmill.nl te vinden.

Uitnodiging

Direct omwonenden zijn per brief uitgenodigd voor de inloopavond. Maar ook overige belangstellenden zijn van harte welkom.

Van Wanrooij Projectontwikkeling en de gemeente hopen op een ruime opkomst.