Hebt u ook interesse om mee te praten over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 6 februari 2020? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering op dinsdag 14 januari 2020.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de commissievergaderingen van 28 en 29 januari en de raadsvergadering van 6 februari besproken worden.
U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op dinsdag 14 januari 2020 naar gemeenschapsaccommodatie De Wis in Langenboom. Aanvang: 20.00 uur.

Alle stukken met bijlagen voor de commissievergadering van dinsdag 28 januari en woensdag 29 januari en de raadsvergadering van 6 februari kunt u vinden op www.gemeente-mill.nl. Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar raadsinformatie daarna naar raadsinformatie actueel en via kalender naar de datum van de commissievergaderingen en de raadsvergadering.

Agenda

20.00 uur
Opening/welkom
Notulen achterbanvergadering 26 november 2019
Rondvraag
Bespreking agenda commissievergaderingen van 28 en 29 januari
en de raadsvergadering van 6 februari 2020
Mededelingen
22.00 uur
Vragen aan wethouder en fractieleden
Sluiting

Voor meer informatie: www.vierkernenpartij.nl.