De Goede Doelen Week in Sint Hubert wordt uitgesteld. De organisatie acht het onverantwoord om de collecteweek, half april, door te laten gaan.

De collectanten zijn per mail op de hoogte gebracht.

Zoals het er nu voor staat zal de week in het najaar alsnog georganiseerd gaan worden, maar dat wordt de komende maanden bekeken. Via deze en andere kanalen wordt u op de hoogte gehouden. We wensen ieder veel gezondheid toe!