Foto: Cockie Kremers

Zoals het er nu uitziet, is het houden van de Unox Nieuwjaarsduik op 1 januari 2021 in de Kuilen tussen Langenboom en Mill niet mogelijk.

Normaal gesproken duiken er ruim 200 helden in de Kuilen en komt een meervoud hiervan als publiek naar het natuurgebied. Maar het zal nog wel enige tijd duren voor er weer een paar honderd mensen bij elkaar mogen komen voor een evenement als deze Nieuwjaarsduik. Daarom heeft Stichting Activiteiten Mill besloten de voorbereidingen voor deze Nieuwjaarsduik nog niet op te starten. Zij richten vooralsnog op 1 januari 2022.

Mochten er positieve ontwikkelingen zijn waardoor er tegen alle verwachtingen in toch mogelijkheden zijn voor een Nieuwjaarsduik op 1 januari 2021, dan gaat Stichting Activiteiten Mill uiteraard hard aan de slag.

www.beleefhetinmill.nl