Voorafgaand aan de vergaderingen van de Commissies Ruimte & Economie en Samenleving en Bestuur en de Raadsvergadering, organiseert de VKP altijd een openbare achterbanvergadering. Hier kan eenieder samen met de fractie (raads- en commissieleden) en wethouder Erik van Daal van gedachte wisselen en vragen stellen over al dan niet actuele onderwerpen en gemeentelijke zaken die op de agenda van Commissie en Raad staan.

Vanwege corona hebben we afgelopen jaar en ook dit jaar al diverse vergaderingen moeten laten vervallen. Helaas zijn de Corona maatregelen (inclusief avondklok) verlengd tot 2 maart 2021 en dus zal ook de achterbanvergadering van 23 februari a.s. géén doorgang kunnen vinden.

Uiteraard kunt u voor uw vragen en/of opmerkingen altijd terecht bij onze fractieleden en wethouder. Hun contactgegevens vindt u op onze website: www.vierkernenpartij.nl.