Op donderdag 11 november organiseerde ZLTO Land van Cuijk een politieke avond. Alle dertien politieke partijen stonden op het podium in het Wapen van Wanroij. “Een unicum: voor de eerste keer alle partijen bij elkaar. Elke partij mocht een pitch houden van twee minuten om hun standpunten over de agrarische sector toe te lichten”, zegt Raymond Derks, bestuurslid ZLTO Land van Cuijk en debatleider van de avond.

“We organiseerden deze avond voor onze leden, agrarische ondernemers en sympathisanten in het Land van Cuijk, om in gesprek te gaan met de politieke partijen wat ze voor de ondernemers in het buitengebied willen betekenen. Voor agrarische ondernemers is ook de locale politiek heel belangrijk voor hun dagelijkse werkzaamheden. Denk aan bestemmingsplannen, ruimtelijke ordening, werkgelegenheid, verkeersbeleid et cetera. “De discussie bracht bij zowel bezoekers als politici nieuwe inzichten en kennis. Daar doen we het voor: voorbereiden op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 24 november”, zegt Raymond Derks.

Wat is toekomstbestendig?

Alle partijen staan voor een eerlijke prijs voor de producten maar hebben hier geen oplossingen voor. Ook het woord toekomstbestendig kwam vaak naar voren. Maar wat is toekomstbestendig? Een interessante vraag waarop geen antwoord kwam.

“Wij gaan als boeren uit het Land van Cuijk de nieuwe raadsleden meenemen op een tour langs verschillende agrarische bedrijven in het Land van Cuijk om de diversiteit te tonen, de uitdagingen zichtbaar te maken en te discussiëren over de toekomst”, zegt Hans Vermeulen, voorzitter ZLTO Land van Cuijk. Het huidige boerenleven en ondernemen is complex. Ook voor fractieleden zijn toelichting en rondleidingen altijd mogelijk.

Derks vult aan: “Het aantal bezoekers was vanwege corona helaas minder. Onze leden brengen we verder op de hoogte zodat zij zich voor kunnen bereiden op het uitbrengen van hun stem op 24 november a.s. Het was mooi dat alle dertien partijen aanwezig waren en we alles volgens de geldende coronamaatregelen hebben kunnen organiseren. Het was een positieve avond.”