Op donderdag 2 februari vond er in Sint Hubert een informatieavond plaats over het realiseren van een woonhofje van 10 - 15 levensbestendige woningen.

Meer dan 50 belangstellenden hadden zich verzameld in De Jachthoorn en hebben in kleine groepjes zinvol gebrainstormd over hun verwachtingen. De initiatiefgroep Samenbouwen gaf informatie over het CPO-proces (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) en over zaken waar men in de toekomst rekening mee moet houden.

Noodzaak woonhofje

De belangstellenden werden geïnformeerd over de noodzaak tot het realiseren van een woonhofje. De samenleving vergrijst en de aangeboden hulp wordt minder. Daardoor wordt van ouderen verwacht meer en langer voor zichzelf te zorgen en dat kan alleen met een goed sociaal netwerk en een passende woning.

Uitgangspunten

Een heel belangrijk uitgangspunt van de initiatiefgroep is het realiseren van een prettige, zorgzame woonomgeving, waar deelnemers ieder naar eigen kunnen en met inzet van eigen talent hun steentje bijdragen. Zo draagt men bij aan goed nabuurschap. Andere uitgangspunten zijn privacy en duurzaamheid.

Realisatie woonhofje

Een dergelijke omgeving kan gerealiseerd worden in de vorm van kleinschalig bouwen van levensbestendige woningen in de vorm van een woonhofje. Het delen van een gezamenlijke tuin, een gezamenlijke ruimte of fietsenhok behoort tot de mogelijkheden. 
Om het hele proces goed te laten verlopen, zal de initiatiegroep een ervaren en deskundige procesbegeleider in de arm nemen.

Verhuizen?

De avond gaf de aanwezigen de mogelijkheid om met anderen over dit onderwerp te praten. Verhuizen doe je niet zo gauw en je schuift de beslissing elke keer maar vooruit. Door er met elkaar over te praten, krijgt men nieuwe ideeën en kan men een beter beeld vormen van wat er allemaal kan gebeuren.
Dit kan uiteindelijk leiden tot een beter gedragen beslissing.

Vervolg

De initiatief groep gaat verder met het verzamelen van relevante informatie, het selecteren van een procesbegeleider en het oprichten van een vereniging.
Op 21 maart is er weer een nieuwe bijeenkomst in De Jachthoorn in Sint Hubert. Hiervoor worden de personen die aanwezig waren via een email uitgenodigd. 

Mocht u nog interesse hebben voor aansluiting bij het woonhofje of wilt u andere informatie, dan kunt u contact opnemen met Wim Verbruggen (06-22114049) of Trudy van den Broek (06-44301410). Of u kunt mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..