Vrijdag 31 maart zal pastoor James zijn levensverhaal komen vertellen in De Huiskamer. Hiervoor nodigen wij graag iedereen uit.

James is al enkele jaren in Mill in de parochie De Goede Herder als pastoor werkzaam. Hij maakte een heel goede start bij de Millse bevolking en is al goed ingeburgerd. Graag willen wij als De Huiskamer zijn levensverhaal horen, hoe is hij zo in Mill terecht gekomen en voorheen in Nederland. Hoe bevalt zijn levenswerk hier in  de parochie en waarom niet in India? Onlangs is James bij zijn vader en broer in zijn geboorteland India  geweest. We zullen hier beslist van hem horen bij zijn levensverhaal. Pastoor James zal het heel fijn vinden als hij voor velen zijn verhaal mag vertellen. Met dia’s en/of foto’s brengt hij kleur aan zijn verhaal. De presentatie is van 10:00u tot uiterlijk 11:00u waarna nog even gezellig nagepraat kan worden. Dus kom bijtijds binnen lopen in de Huiskamer in de Wester Havikstraat 1 in Mill. De entree is slechts €1,- waarvoor koffie of thee geschonken wordt.

Aansluitend Paaslunch

Aansluitend om 12.00 uur serveert De huiskamer een Paaslunch. Redelijk vroeg vóór Pasen, maar een week later komen we op Goede Vrijdag dit is voor velen niet de geschikte dag om uitgebreid te lunchen, waar wij dan ook rekening mee houden. 

Op deze mooie Paaslunch hopen we weer veel mensen te mogen begroeten. Deelname kost €5,00 per persoon waarvoor vooraf opgave noodzakelijk is (i.v.m. voorbereidingen en ruimte) en wel vóór woensdagavond 29 maart a.s. bij Diny v.d. Linden, tel. 06-12198364.