Op vrijdag 26 mei a.s. om 10:00u toont de Huiskamer Mill in de Wester de film WEI. Het vertonen van deze film (hieronder meer) is specifiek bedoeld om geïnteresseerden nog eens een inkijkje te geven waar je zoal als familie of als mantelzorger mee te maken kunt krijgen.

Na afloop van de film, om ca 11:00u, is er gelegenheid tot het stellen van vragen, welke met medewerking van een ouderenverpleegkundigen van SOCIOM, beantwoord zullen worden.

Voor het bijwonen van de ochtend vragen wij €1,- waarbij de Huiskamer wel een kopje koffie/thee gratis aanbiedt. Voor meer informatie bel 0612198364.

WEI is een documentaire van Ruud Lenssen (en Ozan Olcay montage) waarin hij het dementie- en mantelzorgtraject van zijn ouders vastlegt. Vader Jac heeft zijn eigen paradijsje gecreëerd: een hectare natuurgrond met paarden, kippen en een moestuin. De wei is zijn levenswerk en Jac is vastberaden ervoor te blijven zorgen. Juist nu, nu bij hem dementie is geconstateerd. De natuur en zijn dieren geven Jac troost en houvast in een steeds verwarrender bestaan.

Moeder Ria ziet de achteruitgang van haar man met lede ogen aan. De zorgen worden groter en ze moet steeds meer van haar eigen leven opgeven. Haar gevoelens van liefde en zorgzaamheid slaan regelmatig om in frustratie en eenzaamheid. Desondanks wil ze Jac thuis verzorgen zo lang het kan. Maar terwijl Jac probeert vast te houden aan zijn paradijs, komt een onvermijdelijk afscheid dichterbij. De film Wei gaat niet alleen over dementie en mantelzorg, maar vertelt ook een liefdevol verhaal over de vergankelijkheid van het leven. Het geeft een ontroerende inkijk in de worsteling die mantelzorgers en mensen met dementie meemaken.

De film stond in 2019 in de top 15 van publieksfavorieten op het International Documentary Film Festival Amsterdam.