Foto: Rini Cornelissen

Op vrijdagavond 24 november werd tijdens de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst in het Lagerhuis in Mill het certificaat voor toegankelijkheid uitgereikt aan Marius Selten, voorzitter van Welzijn Ouderen Mill, door Mieke van de Kolk, secretaris van het Platform Toegankelijk Mill.

Voorzitter Guus Fonteijn van Platform Toegankelijk Mill vertelde dat met de uitreiking van dit certificaat is gewacht tot vandaag om zo in het bijzijn van heel veel vrijwilligers het certificaat voor toegankelijkheid uit te reiken.

Erkenning

Hij gaf aan dat het certificaat is bedoeld als erkenning voor verenigingen, stichtingen, bedrijven, organisaties en groepen die op een positieve wijze een belangrijke rol spelen in het bevorderen van toegankelijkheid voor mensen met een beperking in de samenleving. Het fungeert tevens als stimulans voor anderen om zich eveneens in te zetten. Guus Fonteijn benadrukte dat het Platform inmiddels bij veel van de aanwezigen bekend is door haar activiteiten gericht op het creëren van obstakelvrije trottoirs. 

Inzet

Daarna gaf hij aan dat het platform het certificaat aan Welzijn Ouderen Mill uitreikt voor de al 36 jaar durende inzet van vrijwilligers en bestuur voor senioren in de kerkdorpen Langenboom, Mill, Sint Hubert en Wilbertoord. Dit betreft de inzet van 240 vrijwilligers voor kwetsbare ouderen door middel van diverse diensten, zoals telefoondiensten, vervoersdiensten, bezoek- en boodschappendiensten, het regelen van de sociale alarmering en Tafeltje Dekje. Verder voor het organiseren van culturele, ontspannende en bewegingsactiviteiten die bijdragen aan het behoud van vitaliteit en gezondheid, waarbij het bevorderen van sociale contacten centraal staat. Niet te vergeten de jaarlijkse rolstoelwandeling. 

Voorzieningen

Maar ook voor het toegankelijk maken van voorzieningen waardoor de zelfredzaamheid, sociale contacten en participatie van ouderen worden bevorderd en isolement wordt tegengegaan. Hij bedankte alle vrijwilligers voor hun jarenlange inzet en het bestuur van Welzijn Ouderen Mill voor het vele werk dat zij doet om alle activiteiten en diensten te coördineren en uit te laten voeren. 

“Welzijn Ouderen Mill is een springlevende organisatie van en voor senioren.

Chapeau en proficiat met het certificaat”, aldus Guus.