Via deze weg willen we jullie informeren over de aanstaande achterbanbijeenkomst van Team Lokaal. Heeft u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten voor de raadsvergadering van donderdag 7 maart 2024 of andere politieke zaken?

Iedereen is van harte welkom op onze bijeenkomst, waar de fractieleden van Team Lokaal  aanwezig zullen zijn. Zij zullen graag al uw vragen beantwoorden.
Datum: Maandagavond 19 februari 2024
Tijd: 19:30 uur tot 21:15 uur (aansluitend nazit)

Locatie: De Jachthoorn, Wethouder Lemmenstraat 13 te Sint Hubert - zaal Edelhert

Agenda
1: opening
2: rondvraag
3: beantwoording openstaande vragen vorige achterban
4: praat van de straat
5: sluiting en een gezellige nazit met z’n allen
En natuurlijk is er altijd tijd en ruimte om over de andere punten van de raadsagenda te praten zoals: 
Kadernota’s gemeenschappelijke regelingen o.a. GGD, BHIC, Werkvoorzieningschap; 
Suppletieverzoek kosten voor opsporing en ruiming explosieven; 
Bestemmingsplan herziening Generaal de Bonskazerne Velp; 
GR Kleinschalig Collectief vervoer: deur tot deur wordt: halte tot hub v.v. in 2027; 

Zie ook: https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/0e7d0844-cecc-4808-a5ad-153cc9f1544a (raadsvergadering 7 maart).

Thema avonden: 29 februari:
1: Bomenbeleidsplan (deel 2)
2: Toeristische visie

Team Lokaal thema avond Wonen: 18 maart in MFC Kruispunt te Beugen

Meer informatie: www.teamlokaal.nl.