Door Elly Meijnders - Op donderdag, 7 maart vindt vanaf 13.30 uur een korenmiddag plaats van 5 koren. De middag wordt georganiseerd door Arlette van Hout. Het is dit jaar weer in ’t Heike aan de Leeuwerikstraat 68 in Mill.

De koren zijn Jong van Hart uit Mill, Zangersvreugd uit Rijkevoort, Maaslandsglorie uit Beugen, Vur de lol uit Beers en Vreugdezang uit Haps. Ik had een gesprekje met Arlette. 

“Het leven houdt niet op na je pensionering, Elly. Zelfs als je dat als een nieuw begin ziet, dan nog is er zoveel uit te halen en te leren. En zingen verbindt elkaar. Of je nou vrolijke liedjes zingt of meer sombere, qua emotie verbinden ze. Door het zingen in een groep maak je makkelijk contacten en ontstaan er vriendschappen”.

Moet je eigenlijk heel goed kunnen zingen om in zo’n koor te passen, Arlette? 

Arlette schudt haar hoofd: “Neen, de koorleden vinden elkaar vanzelf. Ik merk dat de koorleden ook samen uit gaan naar andere gelegenheden. Geef je snel op, ik hou wel een stoel vrij, hoor ik. En zingen is ook heel gezond, je krijgt fysiek veel meer lucht. Wij repeteren op de maandagmorgen vanaf 10.00 uur in Myllesweerd. 

Is publiek welkom op de korenmiddag van 7 maart in ’t Heike? 

“Ja zeker wel. Dat is fijn. En ik dirigeer niet alle koren. Vreugdezang en Zangersvreugd worden door Els Thijssen gedirigeerd met toetsenist Marij Wingens. Bij Jong van Hart ben ik de dirigent en is de toetsenist Jolanda Verheijen. En  wij zingen van allerlei liederen en eindigen met een samenzang. En van 16.00 uur tot 16.45 uur spelen en zingen we met Bendeband uit Keldonk. Die heeft een uitgebreid repertoire van bijvoorbeeld Sierra Madre tot Daar bij die molen.  

Weet je Elly, wij willen de wereld laten zien: wij doen van alles, we zijn heel actief. Wij zorgen zelf voor die verbinding met elkaar”, besluit Arlette slagvaardig. 

Foto’s Jong van Hart, Zangersvreugd, Maaslandsglorie, Vur de lol, Vreugdezang.