De bibliotheken van BiblioPlus willen aanstaande zaterdag 30 januari laten zien wat de bibliotheken nog meer doen dan het uitlenen van boeken. Dit alles ook in de Bibliotheek in Mill. Deze is te vinden in Cultureel Centrum Myllesweerd aan de Kerkstraat 3 in Mill.

Dat bibliotheken boeken uitlenen is bij iedereen bekend. Maar dat er ook cursussen en lezingen worden gegeven en dat de vele leesclubs de boeken aangeleverd krijgen door BiblioPlus is minder zichtbaar. Veel burgers komen er regelmatig een krant of een tijdschrift lezen of maken gebruik van de publiekscomputer om informatie te zoeken en te printen. Steeds meer mensen maken gebruik van de mogelijkheid e-books te lenen met het bibliotheeklidmaatschap. Samen met partnerorganisaties worden er tabletcafé s en computercursussen georganiseerd en is er een cursus telebankieren in samenwerking met de Rabobank. Dit is nog maar een greep uit ons aanbod.

Bezuinigingen
Nu de bibliotheken worden geconfronteerd me bezuinigingen komen veel activiteiten onder druk te staan. De collectie wordt kleiner, klanten moeten langer wachten op hun reservering en het aantal publiekscomputers wordt minder. Ook verdwijnen er nog meer arbeidsplaatsen. Om deze reden vinden de medewerkers en vrijwilligers het belangrijk om de bibliotheek onder de aandacht te brengen.

Petitie
Er is een petitie opgesteld over de bezuinigingen. Klanten en inwoners van alle Gemeenten kunnen de petitie tekenen in de lokale bibliotheek en digitaal (www.petities24.com de bibliotheek is zoveel meer). De handtekeningen en de petitie worden aangeboden bij alle gemeenten. Zo hopen de medewerkers en vrijwilligers een verdere afkalving van het bibliotheekwerk te voorkomen.

Bibliotheekdag zaterdag 30 januari
Tijdens de openingstijden van de Bibliotheek Mill in Myllesweerd (10 uur tot 13 uur) worden inwoners en gemeenteraadsleden uitgenodigd in de bibliotheek Mill waar wij laten zien wat de bibliotheken nog meer doen dan boeken uitlenen.
Draagt u de bibliotheek een warm hart toe? Kom dan zaterdag 30 januari naar de Bibliotheek, teken de petitie en ga in gesprek met leden van de gemeenteraad. Vrijwillige medewerksters zijn aanwezig om u rond te leiden en uw vragen te beantwoorden.

Poppenkast
Bep de Man zal om 10.30 uur een poppenkastvoorstelling geven voor peuters en kleuters.