Ongeveer elke 6 weken vindt er een raadsvergadering plaats. Voordat de raadsvoorstellen besproken worden, is er een mogelijkheid voor de fracties om vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Deze vragen gaan meestal over actuele zaken. Zo heeft de VKP tijdens de vergadering van maart ook een aantal vragen gesteld.

Deelname aan sport voor inwoners met een beperking

We hebben signalen opgevangen dat er weinig geregeld is voor sporters met een handicap. Verenigingen beschikken niet over de middelen om mensen met een beperking te laten sporten. Daarnaast blijkt in de praktijk vaak dat sportaccommodaties niet of onvoldoende toegankelijk zijn. Wethouder van Daal geeft aan dat we als gemeente aangesloten zijn bij Bijzonder Sportief, een initiatief vanuit Oss. Bijzonder Sportief geeft begeleiding en advies om zo meer mensen met een beperking te laten sporten. Verenigingen die hieraan behoefte hebben, kunnen contact opnemen met Bijzonder Sportief. Bel 0412 - 63 10 39 of bezoek de website: www.sportinoss.nl/bijzonder-sportief.

Stand van zaken herinrichting Dorpsstraat Langenboom

Al geruime tijd zijn er klachten over de begaanbaarheid van de trottoirs en overlast van wortelopdruk. Dit zorgt voor onveilige situaties voor met name mensen met een beperking. Wethouder van den Boogaart heeft aangegeven dat er overleg is geweest met de werkgroep Dorpsstraat (waar o.a. omwonenden in zitten). Er is voldoende budget voor het rooien van de bomen die overlast veroorzaken. Echter wil de werkgroep ook graag dat de weg wordt aangepast, hiervoor is echter geen budget beschikbaar.

Faillissement zorgverlener de Leijgraaf

De VKP heeft begrepen dat zorgverlener de Leijgraaf failliet is verklaard. De Leijgraaf leverde vanaf 1 januari 2016 ook huishoudelijke hulp aan inwoners van de CGM gemeenten (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert). Wat zijn de consequenties voor onze inwoners? Wethouder van Daal geeft aan dat er geen enkele inwoner van onze gemeente gebruik maakt van de huishoudelijke hulp via de Leijgraaf. Het kan wel zijn dat er PGB (Persoons Gebonden Budget) voor is ingezet maar deze mensen zijn bij de gemeente niet bekend.

Dit is een greep uit de vragen die we gesteld hebben. Hebt u ook vragen, kunt u ze kenbaar maken bij de fractie. Dit kan via de site: www.vierkernenpartij.nl, het bijwonen van een achterbanvergadering of spreek één van de fractieleden persoonlijk aan.

Namens de VKP,
Francien van Berlicum en Anne Derks