Ieder jaar wordt zoals U van ons gewend bent rond de eerste week van juni de Avond Wandel Vierdaagse gehouden. Dit jaar is dat op dinsdag 31 mei, woensdag 1, donderdag 2 en vrijdag 3 juni.

De commissie is druk bezig om zoveel mogelijk vrijwilligers hiervoor weer bij elkaar te krijgen om dit evenement weer te doen laten slagen.

Aan deze avondwandelvierdaagse is wederom een sponsorloop gekoppeld net zoals vorig jaar. De opbrengsten gaan zoals ieder jaar naar het project om aidsweeskinderen in Zambia financieel te ondersteunen zodat ze naar school kunnen gaan voor een betere toekomst. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen in Zambia onderwijs te laten volgen van het geld waardoor kinderen van Langenboom zich hebben laten sponsoren. Voor meer informatie: www.lundazi-adoptieplan.nl.

Kinderen van de basisschool ’t Stekske en andere kinderen uit Langenboom vanaf groep 4 kunnen zich hiervoor laten sponsoren. Kinderen die niet in Langenboom naar school gaan kunnen toch in het bezit komen van een sponsorkaart en meelopen.
De kaarten zijn verkrijgbaar bij Riny Kuppen, Dorpsstraat 23, tel. 43 17 00 of 06 - 13 42 79 91.
Op school zal door de Dhr. Toon Ermes, informatie over het project worden gegeven en worden de sponsorkaarten uitgedeeld. Ook dit jaar is er een loterij aan de sponsoring gekoppeld. Bij elke € 10,00 aan sponsorgeld maken wij voor uw kind een lot aan. Op de afsluitingsavond worden uit de totaal aantal loten vijf winnaars getrokken.

De startplaats is iedere avond tussen 18.00 en 19.00 uur vanaf zaal d’n Bens. De wandelroutes zijn uitgezet in de omgeving van Langenboom waar een gezellige rustplaats kan worden aangedaan eventueel opgeluisterd door een muziekvereniging. De deelname is bedoeld voor jong en oud, gezinnen en verenigingen, iedereen is welkom. Ook deelnemers van buiten Langenboom zijn van harte welkom!

Wij als organisatie willen u er wel op attenderen dat er op eigen risico gewandeld wordt en dat groepen kinderen t/m groep 8 bij voorkeur vergezeld moeten worden door een volwassene!

Het inschrijfgeld voor volwassenen voor vier avonden is € 5,00 en voor kinderen die niet gesponsord worden € 2,50. Er moet minimaal voor € 2,50 gesponsord worden. Kinderen die 3 of 4 avonden meegewandeld en gesponsord hebben komen in aanmerking voor een herinnering.

We rekenen op veel deelnemers en wensen u alvast veel wandelplezier. Dus trek de wandelschoenen aan en kom ons project steunen!

Hartelijk dank, Wandelcomite LaWaCo