Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 7 juli 2016? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering op dinsdag 21 juni 2016.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 7 juli besproken worden. Hierop staat o.a. de 1ste bestuursrapportage 2016, de kadernota 2017, de programmabegroting 2017-2020 Werkorganisatie CGM, de centrumregeling Wmo Brabant Noordoost 2017, en diverse jaarrekeningen 2015 en begrotingen 2017 van diverse gemeenschappelijke regelingen.
U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op dinsdag 21 juni 2016 naar gemeenschapsaccommodatie De Jachthoorn in Sint Hubert. Aanvang: 20.00 uur.

De Kadernota 2017, de jaarrekening 2015 en alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van 7 juli kunt u vinden op het raadsinformatie-systeem. Ga naar www.gemeente-mill.nl kies voor raadsinformatiesysteem en ga via de vergaderkalender naar de datum van de vergadering.

Agenda

20.00 uur

  • Opening/welkom door de voorzitter
  • Notulen achterbanvergadering 31 mei 2016
  • Rondvraag 
  • Bespreking agenda raadsvergadering van 7 juli 2016
  • Mededelingen

22.00 uur

  • Vragen aan wethouder en fractieleden
  • Sluiting

Voor meer informatie: Herman Wijdeven 0486 - 43 14 89 / www.vierkernenpartij.nl.