Foto: Hen Daams

De cursus die de Werkgroep Vrijwilligers van het Lokaal Beraad Ouderenbeleid voor vrijwilligers had ontwikkeld, bleek succes te hebben. De organisatie lag in handen van SWOM en Sociom in samenwerking met docent Frank Mulkens. 

Workshops

Bij de evaluatie bleek dat de deelnemers de cursus meer hebben ervaren als 5 interactieve workshops. Men was zeer positief over de 5 onderdelen, met name over het interactieve gedeelte en achtte de workshops voor meer mensen voor herhaling vatbaar. Opmerkelijk was dat de enkele zeer ervaren bestuurders die deel namen aan deze groep, van mening waren dat zij er veel aan gehad hebben en onderdelen ervan zeer wel in de praktijk konden brengen. De jongste deelnemer was 51 jaar, de oudste telde 84 lentes. Een gemêleerde groep qua leeftijd en ervaring, aldus docent Frank Mulkens.

Harnas

Zo heeft de 84-jarige Willy Sweens dik 40 jaar ervaring als penningmeester van verschillende organisaties. “Ik wil in het harnas sterven”, aldus Willy. Hij en ervaren bestuurder Rob Vloet meldden dat zij er veel aan hadden gehad. Els Hoppenreijs, één van de deelnemers zei: “Je kunt naar een hoorcollege gaan, maar juist die interactieve gedeeltes waarbij je actief meezoekt naar oplossingen zijn fijn”.

Inbreng

Docent Frank bevestigt dit: “De deelnemers hadden een heel grote inbreng. Ik heb de cursus “Vinden en binden” gebruikt. De workshops gaan helemaal over vrijwilligerswerk, motieven, persoonlijke kwaliteiten, werving van vrijwilligers, besturen, samenwerken, communicatie, teamrollen, notuleren, vergaderen. Ze hebben ontzettend hard gewerkt en hebben tot besluit een casus uitgewerkt, waar ze in de praktijk ook nog iets aan hebben. In 1 ochtend hebben ze een kant-en-klaar plan gemaakt waar zij de boer mee op kunnen. Ik vond het in ieder geval leuk om te doen”.