De gemeenteraden van het Land van Cuijk organiseren op woensdag 29 maart a.s. van 19.30 uur tot 21.30 uur in ’t Wapen van Wanroij (Kwikstraat 6, 5446 AL Wanroij) een werkbijeenkomst.

De bijeenkomst is openbaar, belangstellenden zijn van harte welkom! Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 uur: Opening

19.30 - 21.30 uur: Verkenning Land van Cuijk

Tijdens de raadsconferentie van 22 februari jl. hebben Peter van Velden en zijn team zich voorgesteld aan de raden. De methodiek en de planning van het onderzoek zijn toen kort toegelicht. Op 29 maart wordt dit verder uitgediept. Het doel van de avond is om ervoor te zorgen dat de rol van de raden voldoende geborgd is in het proces, zodat zij in positie worden gebracht om een goed geïnformeerde afweging te maken over de toekomst van het Land van Cuijk. Ook worden de raden deze avond bijgepraat over de stand van zaken van de verkenning.

Tijdens de werkbijeenkomst worden de aanpak en het proces verder toegelicht. Stilgestaan wordt bij de verschillende consultatiemomenten, zoals de inwonersavonden. De raadsleden wordt gevraagd naar suggesties voor het verdere proces. Tot slot wordt gekeken naar de kritieke succesfactoren. Wanneer is het onderzoek voor de raadsleden een succes? Welke aspecten in het proces zijn daarin van cruciaal belang?

21.30 uur: Sluiting