De vijf gemeenten van het Land van Cuijk werken al op veel onderwerpen samen. Maar past de huidige samenwerking wel bij de ambities en maatschappelijke opgaven waar het Land van Cuijk voor staat?

Burgerbijeenkomsten

Om een goed en afgewogen besluit te kunnen nemen over de toekomst, hebben de gemeenteraden van het Land van Cuijk besloten een onderzoek uit te laten voeren naar de meest duurzame vorm van verregaande samenwerking. Belangrijk in dit onderzoek is de mening van de inwoners. Daarom worden – naast gesprekken met de regio, ondernemers en maatschappelijke organisaties – in elk van de vijf gemeenten burgerbijeenkomsten voor de inwoners georganiseerd. Deze gesprekken helpen de gemeenteraden een nog beter beeld te krijgen van de belangrijkste thema’s in het Land van Cuijk, zowel op dit moment als in de toekomst.

Hoe kunt u meepraten?

Tijdens deze bijeenkomsten worden inwoners geïnformeerd over het onderzoek en over de verschillende vormen van samenwerking tussen gemeenten. Door te werken met stellingen en stemkastjes wordt duidelijk welke thema’s burgers belangrijk vinden voor de toekomst van hun gemeente en die van het Land van Cuijk.

Waar en wanneer?

De vier resterende burgerbijeenkomsten worden op de volgende data en locaties gehouden:

  • Gemeente Boxmeer: woensdag 12 april, Zaal Riche, Steenstraat 51, 5831 JB Boxmeer.
  • Gemeente Mill en Sint Hubert: dinsdag 18 april, Cultureel centrum Myllesweerd, Kerkstraat 3, 5451 BM Mill.
  • Gemeente Sint Anthonis: dinsdag 18 april, Wapen van Wanroij, Kwikstraat 6 5446 AL Wanroij.
  • Gemeente Grave: donderdag 20 april, Gemeenschapshuis ’t Trefpunt, Beukenlaan 11, 5363 RA Velp.

Alle bijeenkomsten starten om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Kijk voor meer informatie over de samenwerking in het Land van Cuijk op www.landvancuijk.nl/gemeente.

En daarna?

Na de burgerbijeenkomsten wordt een rapport opgesteld waarin alle gesprekken, meningen en opinies zo goed mogelijk zijn verwerkt. Dat rapport vormt een basis en het afwegingskader voor de gemeenteraden bij hun besluitvorming in september 2017.