Helwig Cornelissen van GP Wapening ziet voetbalvereniging Juliana als hoeksteen van de samenleving die de boel bij elkaar houdt. Zijn bedrijf vervult eenzelfde rol in de bouwsector en daarmee is de link snel gelegd.

GP Wapening is een prefab wapeningsproducent voor betonbedrijven en is gevestigd in IJsselsteyn en Best. Ze lassen op professionele wijze wapeningskorven in elkaar die als basis dienen voor perfect gewapende eindproducten zoals trappen, wanden en vloeren.

En nu hebben deze twee partijen elkaar gevonden in een mooie sponsorovereenkomst. GP Wapening siert nu het frame bij de ingang van het sportpark en zal binnenkort langs de zijlijn van het hoofdveld te bewonderen zijn.

Dank namens Juliana Mill voor deze samenwerking.