Eind september en begin oktober waren bij DWSH'18 de algemene ledenvergaderingen. In verband met de corona-perikelen deze keer verdeeld over twee avonden op beide sportparken.

Zo waren de leden toch in de mogelijkheid om het wel en wee van de fusieclub te volgen. Tijdens deze twee avonden met een mooie opkomst in deze rare tijden werden enkele belangrijke mededelingen gedaan. De belangrijkste waren de wisselingen in het bestuur.

In de voorbereidingen op het nieuwe seizoen hadden voorzitter Kevin Jacops en bestuurslid Anke Duffhues aangegeven het bestuur te verlaten. Gelukkig is er snel voor opvolging gezorgd.

De taken van Anke, kantinezaken, worden overgenomen door Fran├žois van de Weem. Francois is een bekende uit de vereniging. Hij was onder andere keeper bij een van de recreatieve elftallen en scheidsrechter van de MO17. Dit jaar hanteert hij bij de vrouwenelftallen nog steeds de fluit.

Udo Kuijpers zal de rol van Kevin als voorzitter overnemen. Ook Udo is al enkele jaren actief in onze vereniging. Voorheen bij De Willy's en tegenwoordig bij een van de jeugdelftallen als trainer en coach.

Wij willen Kevin en Anke ontzettend bedanken voor hun inzet voor DWSH'18 en we wensen Udo en Fran├žois veel succes in hun nieuwe rol.

Tevens werden Peter Cornelissen, Marti Bongers en Jolanda Schreven-van Daal herkozen en zullen zij zich blijven inzetten als bestuursleden van DWSH'18.