Ons bereikte het droevige bericht dat Leo van der Linden, oud-voorzitter van ttv Taflan op 18 december plotseling is overleden.

Taflan verliest in Leo een clubman in hart en nieren die Taflan in zijn 20 jarig voorzitterschap, van 1977 tot 1997, door woelige periodes wist te leiden. Als dank hiervoor werd hij bij zijn afscheid tot erelid benoemd.

Leo bleef ook nadien nauw betrokken bij de vereniging. Hij volgde de verrichtingen van de teams nog intensief, en er kon altijd een beroep op hem gedaan worden bij toernooien om de bardienst te draaien.

Taflan kijkt met veel dankbaarheid en respect terug op de periode dat zij Leo van der Linden in hun midden hebben gehad.

Taflan wenst de familie en naaste vrienden veel sterkte met het verwerken van dit plotselinge verlies.