In de raadsvergadering van 9 maart stond de gedeeltelijke renovatie (up to date maken kleedlokalen, douches, scheidsrechterruimtes en entree) en verduurzaming voor een periode van 10 jaar van sporthal De Looierij op de agenda. Tevens is in het raadsvoorstel opgenomen om over 10 jaar een nieuwe sporthal (van minimaal gelijke omvang als de huidige) in Mill te bouwen. 

Team Lokaal heeft samen met CDA, LLvC en GL-PvdA een amendement ingebracht, waardoor er een breed onderzoek zal plaatsvinden naar de meest geschikte locatie voor de nieuwe sporthal in Mill. Dit onderzoek zal over 2 jaar worden opgestart. We hebben in dit amendement opgenomen dat de bestemming van de grond waarop de huidige sporthal is gevestigd nu niet wordt vastgelegd. In een periode van 10 jaar kunnen er zich immers ontwikkelingen voordoen waardoor er wellicht te zijner tijd een andere keuze kan worden gemaakt.

Ook kwam er nog een motie aan de orde waarin het college werd verzocht om mogelijke koppelkansen van maatschappelijk vastgoed mee te nemen in het onderzoek. Deze motie is door Team Lokaal ondersteund en is aangenomen.

Team Lokaal is blij met de toezegging van wethouder Willy Hendriks dat de onderhouds- en verduurzamingswerkzaamheden in de aankomende zomervakantie zullen plaatsvinden. Al met al een goed vooruitzicht voor Mill.

Francien van Berlicum
Raadslid Team Lokaal