Tijdens de algemene ledenvergadering van MHV’81 werden de jubilarissen in het zonnetje gezet.

Voorafgaand aan de ledenvergadering vond een informatiebijeenkomst plaats over het voorkomen van blessures, in het bijzonder bij jeugdleden en gericht op de handbalsport. Die bijeenkomst stond onder deskundige begeleiding van Niels Langens en Diane Spanja van Fysiosupport. 

Tijdens de algemene ledenvergadering die daarop volgde, werden de jubilarissen gehuldigd. Kitty Wientjes is ooit begonnen bij de jeugd, gestopt en weer teruggekomen. Inmiddels speelt ze alweer 25 jaar bij dames recreanten. De zus van Kitty is tevens de meest trouwe supporter van dit team. Lianne, die in het dagelijks leven bij Dichterbij woont, is bij veel wedstrijden aanwezig geweest in de rol van hulpcoach.

Manuela van Baal behoort tot de eerste lichting jeugdleden van MHV’81 en is daarmee ook het eerste ‘jeugdlid’ wat haar 40-jarig jubileum viert. Als dochter van mister MHV Tiny van Katwijk is het handbal bij haar met de paplepel ingegoten. Het handballen zelf laat ze al lang aan haar twee dochters over, maar als vrijwilliger is Manuela al vele jaren actief. Zij is absoluut een steunpilaar binnen de club. De lijst met activiteiten waar Manuele bij betrokken is of die zij regelt is heel erg lang. Daarom is het des te mooier dat het bestuur haar wist te verrassen en haar voordroeg als erelid van MHV’81. Dat voorstel werd met groot enthousiasme door de leden ontvangen. 

Tijdens de ALV werd Rob Jans als nieuw bestuurslid gekozen. Het bestuur van MHV’81 is erg blij met deze versterking. Daarmee bestaat het bestuur van MHV’81 uit vijf leden.