De verspreider van De Neije Krant is in de gemeente Mill en Sint Hubert op zoek naar extra bezorgers. Verspreiding is op dinsdag of woensdag. Deze zou woensdagavond voor 19.00 uur op de deurmat moeten liggen. Tel. 0485-324950.

Door Elly Meijnders - In de Wester in Mill wordt iedere week op donderdagmorgen door de SWOM country dansen georganiseerd.

Aanstaande donderdagavond 16 november presenteert het Ondernemers Collectief Mill een nieuw concept rond de invulling van een Ondernemers-netwerkavond. Dit onder de naam OCMill Herfstgasten.

Afgelopen donderdagavond is de gemeentebegroting 2018 unaniem aangenomen. Ook de jaren erna ziet de financiële positie er goed uit, jarenlang hebben we hiervoor kritisch op de uitgaven gelet.

Een aantal jaren geleden heeft de gemeente bezuinigd op het jongerenwerk. In alle gemeenten in Nederland kwam minder geld in het laatje dus de hand moest op de knip.

Voor het eerst in 8 jaar ofwel in 2 raadsperiodes is de begroting door alle politieke partijen met instemming aangenomen.

Een personeelsfonds is een nuttig hulpmiddel voor het optimaliseren van de arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers.

De ZorgSchakel in Sint Hubert start een Boekenkast in gemeenschapshuis De Jachthoorn. De opening vindt plaats op zondag 26 november om 11.30 uur. De computerhulpdienst is al van start gegaan maar wordt tegelijk met de Boekenkast officieel geopend.