Foto: Rens Hubers
Foto: Cockie Kremers
Optreden van Seniorenkoor Jong van Hart op de gemeentelijke Korendag in Sint Hubert. (Foto: Jan Maas)