Op dinsdag 8 november vond de officiële korpsavond van Brandweer Brabant-Noord, post Mill plaats. Naast de vrijwilligers en hun partners waren er traditiegetrouw ook oud-leden aanwezig.

Tevens waren Wim Janssen, clustercommandant Land van Cuijk en waarnemend burgemeester van de gemeente Land van Cuijk, Wim Hillenaar uitgenodigd.

Na een korte terugblik door de postcommandant Frank van Berkel richtte de burgemeester zich tot de aanwezigen en bedankte de vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar.

Na het uitreiken van de behaalde diploma’s waren de huldiging van zeven jubilarissen en het afscheid van twee vrijwilligers de belangrijkste onderdelen van deze avond.

Allereerst werden aan Michiel de Vet en Paul Toonen de oorkondes uitgereikt voor 12 ½ jaar brandweerdienst. Daarna was het de beurt aan Marco de Klein, Michel Toonen en Frank van Berkel, alle drie voor 20 jaar brandweerdienst. William van Gemert ontving de oorkonde voor 35 jaar brandweerdienst, een bijzonder respectabel aantal jaren. Door de burgemeester werden de bijbehorende onderscheidingen bij de jubilarissen opgespeld.

Na 33 dienstjaren nam Peter Kerkhof afscheid van de vrijwillige brandweer in Mill. Al die jaren was Peter naast manschap ook brandweerchauffeur. Omdat Peter zijn werkzaamheden op zijn boerenbedrijf prima kon combineren met de brandweer was hij een vaste waarde op de uitruk. Bovendien beschikte Peter naast veel kennis van dieren over een unieke stratenkennis.

Bert Logtens nam na 35 jaar brandweerdienst afscheid van de post. Bert vierde hiermee dus tegelijkertijd ook zijn jubileum en ontving daarvoor de oorkondes en onderscheidingen. Naast manschap was Bert brandweerchauffeur maar Bert heeft tevens ruim 30 jaar in het bestuur van de brandweervereniging gezeten waar hij de functie van penningmeester bekleedde. Bert was ook circa 20 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de voertuigen, de ademluchtapparatuur en de kazerne. Een taak die hij nauwgezet en met groot verantwoordelijkheidsgevoel verrichtte.

De jubilea zijn een indicatie voor de grote passie waarmee de vrijwilligers van Mill hun vak uitoefenen. Het blijkt lastig om afscheid te nemen van de onderlinge saamhorigheid.

Brandweer Mill zal niet alleen de ervaring van Bert en Peter gaan missen maar ook hun collegialiteit.

Ondertussen loopt er een succesvolle wervingscampagne om de opengevallen plekken op te kunnen vullen.

Na de officiële plichtplegingen was er nog voldoende tijd om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.