Er zijn in de gemeente Mill en Sint Hubert in 2015 295 misdrijven gepleegd. Dat komt neer op 27,4 misdrijven per 1000 inwoners. Dat is minder dan het landelijk gemiddelde van 57. In Nederland daalde het totaal aantal misdrijven met 4,6%. In Mill en Sint Hubert steeg het juist, met 18,0%.

Bekijk hieronder alle statistieken van het CBS.

Gemeente Mill en Sint Hubert

 • Totaal aantal misdrijven 2015 295
 • Per 1000 inwoners (landelijk: 57,0) 27,4
 • Totaal aantal misdrijven 2014 250

Verdeling misdaad per soort:

 • Strafrecht: Vermogensmisdrijven 180
 • Strafrecht: Vernielingen, misdr.openb.orde/gezag 40
 • Strafrecht: Gewelds- en seksuele misdrijven 20
 • Strafrecht: Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht 0
 • Verkeersmisdrijven 50
 • Drugsmisdrijven 5
 • (Vuur)wapenmisdrijven 0
 • Misdrijven uit overige wetten 0

Per misdrijf:

 • Aantal Bedreiging 2015 5
 • Aantal Bedreiging 2014 0
 • Aantal Diefstal en inbraak zonder geweld 2015 150
 • Diefstal en inbraak zonder geweld per 1000 inwoners (landelijk: 31,6) 13,9
 • Aantal Diefstal en inbraak zonder geweld 2014 135
 • Aantal Geweldsmisdrijf (overig) 2015 0
 • Aantal Geweldsmisdrijf (overig) 2014 5
 • Aantal Mishandeling 2015 10
 • Aantal Mishandeling 2014 10
 • Aantal Rijden onder invloed 2015 20
 • Aantal Rijden onder invloed 2014 10
 • Aantal Verlaten plaats ongeval 2015 30
 • Aantal Verlaten plaats ongeval 2014 15
 • Aantal Vernieling aan auto 2015 20
 • Aantal Vernieling aan auto 2014 25
 • Aantal Vernieling, beschadiging (overig) 2015 15
 • Aantal Vernieling, beschadiging (overig) 2014 20

Bron: CBS