Al 42 jaar organiseert Stichting Kinderfeesten Mill de intocht van Sinterklaas. Ons mooie en warme bestuur van circa 20 mensen maakt zich elk jaar weer hard om er een mooi feestje van te maken.

Binnen ons bestuur maken we gebruik van werkgroepen, die elke keer ideeën voor de activiteiten bedenken, contacten onderhouden en het hele feestje van A tot Z regelen.

De werkgroep van de intocht en het Pietenhuis zijn dit jaar meer dan anders met nieuwe ideeën en grootse plannen in de weer geweest. Resultaat: de intocht in onze kerk! Een spannende happening voor de kinderen, maar dit jaar zeker ook voor ons. Onze drijfveren zijn natuurlijk de 300 kids en de circa 300 ouders, die zichtbaar genoten van een geslaagde dag.

Wij danken natuurlijk iedereen die deze mooie dag heeft mogelijk gemaakt. Deze keer noemen we toch een ieder die heeft meegeholpen, deze opsomming is bedoeld om de lezer van dit artikel te laten inzien wat zich achter de schermen allemaal afspeelt, wat er allemaal nodig is om een activiteit op poten te zetten. Tevens hopen we dat dit een motivatie is, voor een ieder om een handschoen op te pakken en zich ook in te zetten voor al het moois wat georganiseerd wordt in onze gemeente!

Wij organiseren als SKM de intocht, hierbij geven wij veel geld uit, denk aan huur zalen, kosten kleding, schmink, maar ook snoepgoed, versieringen etc. Verder vervullen we een maatschappelijke rol als het gaat om gezonder leven. Bijv. meer bewegen en minder suiker: aanmoedigen water drinken, minder suikersnoep en meer fruit, ook bij de koffiecorner.

Als wij deze kosten volledig zelf zouden dragen met bijv. inkomsten uit de bouwweek, dan zou de intocht snel ophouden te bestaan op de manier zoals wij dit al enkele decennia doen.

Gelukkig hebben wij betrokken inwoners, broers, ouders, ondernemers en zelfs buiten-dorpse enthousiastelingen, die belangeloos ons met middelen, geld, raad en daad te hulp schieten, om er voor ons mooie dorpje ook dit jaar weer een feestje te van maken.

Wij danken onderstaande bedrijven en personen voor hun inbreng en zeer plezierige omgang:

 • Mond tot mond, Maarten Linders voor mooie flyers en medewerking film
 • AH Mill Luc en Bram vd Ven voor snoepgoed, meedenken en medewerking film
 • Maarten Manders de echte bakker, Maarten en Willemien voor speculaas en medewerking film
 • Myllesweerd, alle medewerkers, ook de schoonmakers... voor jullie klantvriendelijke omgang en het welkome gevoel
 • John en Nicolien vd berg voor jullie bus en medewerking film
 • Fitland voor medewerking film
 • Boerenbond voor medewerking film
 • Keep on Moving, Renske Schreven voor inzet bij de intocht en medewerking film
 • Harmonie st Willebrord voor medewerking tijdens de intocht
 • Boerderijwinkel Verdaasdonk, Peter Verdaasdonk voor de gezonde hap tijdens de intocht en de mandarijnen, en medewerking film
 • Bep en Sas en hun enthousiaste versier- en knutselaars voor de vele fantastische versieringen
 • Paul Hurkmans voor geweldig film en montage werk
 • De 18 pieten en Sint zelf natuurlijk, ervaren en zeer enthousiast
 • Corné Kremers, spin in het web communicatie, en overleg tussen de diverse partijen.
 • Pastoor vd Meijden, voor een onvergetelijke en pittoresk onthaal van de Sint en de pieten
 • Sporthalbeheerders voor de medewerking m.b.t. sport- en spelmateriaal
 • De Wester voor de medewerking tot douchen
 • Diana kledingverhuur voor de ballonnen, mooie versieringen voor het extra cache
 • De extra vrijwilligers van SKM, degenen die ons helpen bij de activiteit, maar geen lid zijn van ons bestuur, 11 personen: Fantastisch wat jullie doen...
 • Geert en Wiebe en Henri voor jullie rol in de film, geweldig
 • LOM, alle mooie berichtgeving en filmpjes, professioneel en met passie gedaan.
 • OCMILL: Alle ondernemers die ons geholpen hebben met het Pietenhuis. Het is jullie podium om jezelf te promoten, wij zorgen voor de handjes en activiteiten, een fijne samenwerking. Bien Connue, Edo Verlichting, Vissers meubelen, Knarf en Co, Maarten Manders de echte bakker, Music Fun, Albert Heijn vd Ven Mill.

Stichting Kinderfeesten Mill, zie ook www.kinderfeestenmill.nl voor meer informatie.